Navigation

vuelta 2018Fabio AruUAE (Ita)
pos Vuelta 2018 GC Times st GC diff GC time
23Aru UAE 2101:03:0783:09:05
pos Stage Times st uci pts time
59Aru UAE 110:18
19Aru UAE 204:13:09
28Aru UAE 304:48:12
24Aru UAE 404:36:27
56Aru UAE 504:41:02
26Aru UAE 603:58:35
15Aru UAE 7104:18:25
29Aru UAE 804:35:54
16Aru UAE 905:33:58
40Aru UAE 1004:08:08
33Aru UAE 1104:55:21
46Aru UAE 1204:34:38
37Aru UAE 1304:20:31
10Aru UAE 14604:20:06
23Aru UAE 1505:07:08
57Aru UAE 1641:40
84Aru UAE 1704:24:02
119Aru UAE 1804:00:09
27Aru UAE 1903:48:03
134Aru UAE 2003:31:51
64Aru UAE 2102:21:28