Navigation

vuelta 2018Elia VivianiQS (Ita)
pos Vuelta 2018 GC Times st GC diff GC time
145Viviani QS 2105:01:3787:07:35
pos vuelta 2018 Sprint Jersey st gpts GC pos GC diff
3Viviani QS 2110514505:01:37
pos Stage Times st uci pts time
78Viviani QS 110:22
147Viviani QS 204:26:32
1Viviani QS 31008004:48:02
160Viviani QS 404:53:43
132Viviani QS 504:53:31
3Viviani QS 6203503:58:31
70Viviani QS 704:26:09
73Viviani QS 804:36:57
168Viviani QS 906:00:31
1Viviani QS 101008004:07:58
160Viviani QS 1105:24:18
145Viviani QS 1204:50:16
161Viviani QS 1304:46:01
158Viviani QS 1404:51:19
158Viviani QS 1505:39:20
70Viviani QS 1642:11
129Viviani QS 1704:33:51
4Viviani QS 18122503:57:03
123Viviani QS 1904:07:22
156Viviani QS 2003:32:20
1Viviani QS 211008002:21:18