Navigation

vuelta 2018Simon YatesMITS (GB)
pos Vuelta 2018 GC Times st GC diff GC time
1Yates MITS 2100:0082:05:58
pos vuelta 2018 Sprint Jersey st gpts GC pos GC diff
4Yates MITS 21104100:00
pos vuelta 2018 King of Mnts st mpts GC pos GC diff
6Yates MITS 2138100:00
pos Stage Times st uci pts time
30Yates MITS 110:08
21Yates MITS 204:13:09
63Yates MITS 304:48:12
8Yates MITS 41004:36:00
36Yates MITS 504:41:02
33Yates MITS 603:58:35
25Yates MITS 704:18:25
7Yates MITS 81204:35:54
9Yates MITS 9805:33:27
51Yates MITS 1004:08:08
16Yates MITS 1104:54:40
22Yates MITS 1204:34:38
22Yates MITS 1304:19:43
1Yates MITS 141008004:19:17
3Yates MITS 15203505:02:15
13Yates MITS 16339:25
17Yates MITS 1704:12:36
19Yates MITS 1803:57:03
2Yates MITS 19405003:42:04
3Yates MITS 20203502:59:49
32Yates MITS 2102:21:28