Navigation

vuelta 2018Rafa MajkaBORA (Pol)
pos Vuelta 2018 GC Times st GC diff GC time
13Majka BORA 2117:5782:23:55
pos vuelta 2018 Sprint Jersey st gpts GC pos GC diff
20Majka BORA 21521317:57
pos vuelta 2018 King of Mnts st mpts GC pos GC diff
14Majka BORA 21151317:57
pos Stage Times st uci pts time
41Majka BORA 110:13
20Majka BORA 204:13:09
23Majka BORA 304:48:12
25Majka BORA 404:36:27
31Majka BORA 504:41:02
101Majka BORA 604:01:40
29Majka BORA 704:18:25
24Majka BORA 804:35:54
32Majka BORA 905:35:34
114Majka BORA 1004:08:08
7Majka BORA 111204:54:24
44Majka BORA 1204:34:38
2Majka BORA 13405004:17:18
21Majka BORA 1404:24:00
16Majka BORA 1505:05:50
47Majka BORA 1641:06
4Majka BORA 17122504:10:01
24Majka BORA 1803:57:03
11Majka BORA 19503:44:25
17Majka BORA 2003:04:58
87Majka BORA 2102:21:28