Navigation

vuelta 2018Jonathan LastraCAJA (Spa)
pos Vuelta 2018 GC Times st GC diff GC time
123Lastra CAJA 2104:26:5186:32:49
pos Stage Times st uci pts time
156Lastra CAJA 110:50
164Lastra CAJA 204:26:32
131Lastra CAJA 304:51:45
150Lastra CAJA 404:53:43
8Lastra CAJA 51004:38:07
157Lastra CAJA 604:04:11
115Lastra CAJA 704:31:06
62Lastra CAJA 804:36:26
133Lastra CAJA 905:53:39
148Lastra CAJA 1004:08:30
156Lastra CAJA 1105:24:18
12Lastra CAJA 12404:25:30
154Lastra CAJA 1304:45:52
155Lastra CAJA 1404:50:35
159Lastra CAJA 1505:39:20
158Lastra CAJA 1644:58
101Lastra CAJA 1704:29:36
121Lastra CAJA 1804:00:09
146Lastra CAJA 1904:08:04
119Lastra CAJA 2003:28:10
28Lastra CAJA 2102:21:28