Navigation

vuelta 2018Giacomo NizzoloTREK (Ita)
pos Vuelta 2018 GC Times st GC diff GC time
140Nizzolo TREK 2104:54:2987:00:27
pos vuelta 2018 Sprint Jersey st gpts GC pos GC diff
10Nizzolo TREK 217614004:54:29
pos Stage Times st uci pts time
160Nizzolo TREK 110:52
153Nizzolo TREK 204:26:32
2Nizzolo TREK 3405004:48:07
161Nizzolo TREK 404:53:42
148Nizzolo TREK 504:53:31
11Nizzolo TREK 6503:58:35
85Nizzolo TREK 704:26:27
5Nizzolo TREK 841804:35:54
167Nizzolo TREK 906:00:31
3Nizzolo TREK 10203504:08:04
118Nizzolo TREK 1105:13:41
143Nizzolo TREK 1204:50:16
158Nizzolo TREK 1304:46:01
160Nizzolo TREK 1404:51:19
157Nizzolo TREK 1505:39:20
150Nizzolo TREK 1644:39
149Nizzolo TREK 1704:34:17
9Nizzolo TREK 18803:57:03
155Nizzolo TREK 1904:08:04
153Nizzolo TREK 2003:32:08
3Nizzolo TREK 21203502:21:24