Navigation

TdeF 2019Fabio FELLINETREK (Ita)
pos GC Times st GC diff GC time
65FELLINE TREK 2102:15:0385:12:03
pos Stage Times st uci pts time
69FELLINE TREK 10004:22:47
18FELLINE TREK 20030:15
36FELLINE TREK 30004:41:00
90FELLINE TREK 40005:09:20
17FELLINE TREK 50004:02:33
71FELLINE TREK 60004:44:19
39FELLINE TREK 70006:02:44
100FELLINE TREK 80005:20:00
116FELLINE TREK 90004:22:15
69FELLINE TREK 100004:51:56
33FELLINE TREK 110003:51:26
5FELLINE TREK 1253204:59:21
36FELLINE TREK 130037:15
123FELLINE TREK 140003:34:38
54FELLINE TREK 150005:08:20
44FELLINE TREK 160003:57:08
121FELLINE TREK 170004:47:31
47FELLINE TREK 180005:56:55
67FELLINE TREK 190002:57:31
130FELLINE TREK 200002:09:53
107FELLINE TREK 210003:04:56